Glimmingehus

  Namnet Glimmingehus har en alldeles speciell klang. Borgen är välkänd som Nordens bäst bevarade medeltidsborg.
  För mig har namnet Glimmingehus dock en helt annan innebörd. Det minner nämligen om långa härliga
  sommarlovsdagar med fotboll i Bror Anderssons trädgård. Jag minns även alla vilda lekar i den jättelika loge som
  tillhör Glimmingehus Gård. Givetvis tänker jag på våra "hydde"-byggen i den enorma park som en gång fanns på
  borgens nordvästra sida. Nåt som också dyker fram ur minnenas skafferi är den speciella typ av spaning på turister
  som vi bedrev genom de väl tilltagna springorna i den träbro som än i dag leder över vallgraven och upp till själva
  borgen.
  För er som är intresserade av själva borgens historia ska jag givetvis bistå med en del, förhoppningsvis intressanta,
  länkar. Länkar som jag hoppas ska tillgodose alla smakriktningar. Dessa länkar kan du hitta längst ner i mitten på den
  här sidan eller ännu enklare genom att klicka här.
  Det finns också en hel del mycket bra litteratur om Glimmingehus. En förteckning över de böcker jag känner till i ämnet
  hittar du överst i den vita rutan i mitten nedan. Du kan också klicka här.

   

Fotbollsplanen
 Troligen efter mycket
 tjat från sönerna Rune
 och Rolf Andersson så
 ordnade Bror med en
 fotbollsplan som var en
 dröm för alla oss små
 pågar, galna i fotboll.

              Läs mer!Fotboll på Glimmingehus

"Hyddorna"
 Parken runt Borgen har
 varit större, mycket
 större. Längst ut i den
 nordvästra delen hade
 vi byggt 'hyddor'. Där
 förekom lite av varje.
 Inga detaljer men med
 lite fantasi så...
              Läs mer!Hyddor på Glimmingehus

Litteratur om Glimmingehus

     Ljungmo, C. K. Glimmingehus och sydöstra Skåne. 1923
     
Wallin, C. "Rige Holger" till Glimmingehus och Dömestorp. 1943
     Wallin, C. Sägner kring Glimmingehus. 1952
     Rydbeck, O. Glimmingehus. 1965
     Wallin, C. Jens Holgersen Ulfstand till Glimminge. 1979
     Ödman, A Glimmingehus


    En del av ovanstående titlar är svåra för att inte säga omöjliga att få tag i.
    Ett tips är antikvariat eller bibliotek.


Länkar
    Riksantikvarieämbetet
    Sylve Åkessons sidor
    Wikipedia
    Illustrata

    Till sidans början

 


 


Gömme på logen
 Glimmingehus gård är
 stor, rejält stor. Med
 utgångspunkt på logen
 lektes det 'Gömme' där
 alla byggnader kunde
 användas för att helt
 spårlöst bara försvinna.

              Läs mer!Gömme på Glimmingehus

På spaning
 Runt Borgen finns som
 bekant en vallgrav.
 Över den går en bro.
 Mellan plankorna i den
 bron fanns ganska vida
 springor. Genom dessa
 bedrevs ibland spaning.

              Läs mer!Spaning på Glimmingehus